Tilskud

ben_logo

I Danmark har vi stor fokus på reducering af energiforbruget. Derfor er der indgået en aftale mellem energiselskaberne i Danmark og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet om en samlet energispareindsats. Aftalen kaldes i daglig tale Energiselskabernes Spareindsats og er gældende indtil 2020. Som et led heri kan du søge om kontante tilskud til dine boligforbedringer, herunder til opvarmning med varmepumper. HeatSave rådgiver dig gerne og hjælper dig til at opnå tilskud.

Bornholms El-Net A/S