fbpx

Energieffektivisering
af virksomheder

Tag skridtet mod den grønne omstilling med din virksomhed og spar på din virksomheds energiudgifter.

+ 0 ØRE
I tilskud pr. sparet kWh pr. år
Op til 0 %
Af omkostningerne kan dækkes
0
Maksimalt støttebeløb

Maksimal tilskudsstørrelse

Støtteberettigede omkostninger

Der er tre parametre som bestemmer hvor meget jeres virksomhed kan få i tilskud.

1 – Tilskud pr. sparet kWh kan maks. få 7 øre i tilskud pr. sparet kWh pr. år over energisparetiltagets levetid.

2 – Tilskuddets andel af investeringen. I kan kun få en del af omkostningerne til projektet dækket af tilskuddet. Den maksimale støtteprocent afhænger af virksomhedens størrelse, se tabel nedenfor.

3 – Maksimalt tilskudsbeløb. Et projekt kan maksimalt få tilskud svarende til et beløb på 15 mio. euro.

Virksomhedsstørrelse
Antal ansatte
Årlig omsætning
Samlet balance
Tilskudsandel af investeringen
Lille
Under 50
OG
maks 75 mio. kr.
ELLER
maks 75 mio. kr.
maks. 50%
Mellemstor
50-250
maks 375 mio. kr
maks 320 mio. kr.
maks. 40%
Stor
Over 250
ELLER
over 375 mio. kr.
OG
over 320 mio. kr.
maks. 30%

Få tilskud til at spare energi i jeres virksomhed

Det kan i få tilskud til

Privatejede produktions-, handel- og servicevirksomheder kan få tilskud til energispareprojekter. Tilskuddet dækker op til 50% af omkostningerne.

Hvis i ønsker at få tilskud til energibesparende projekter, skal i søge, FØR i sætter gang i jeres projekt.

Udskiftning af kedel med varmepumpe

En oliekedel med mange år på bagen, er et dyrt bekendtskab for din virksomhed. Skift til en mere økonomisk og miljøkorrekt varmepumpe

Udskiftning af belysning med LED

LED-pærer bruger 4-5 gange mindre strøm end halogener og lever ofte 5 gange så længe som halogenpærer.

Etablering af varmegenvinding

Et anlæg til varmegenvinding, der overfører varmeenergien i den luft, der suges ud af bygningen, til den friske, kølige luft, som blæses ind i bygningen udefra.

Energioptimering af procesanlæg

Energioptimering af procesanlæg, samt varme og kolde rør.
Dansk Energirådgivning

Hos Heatsave A/S har vi valgt at alliere os med Dansk Energirådgivning.

Dansk Energirådgivning drives af et mål om at på nå grønne og effektive energireducerende løsninger ved at rådgive virksomheder om hvordan de kan bruge energien optimalt. De vil i samarbejde med jeres virksomhed udarbejde en en målrettet strategi som gavner klimaet og virksomhedens bundlinje.

Fem trin til succes med tilskud og Dansk Energirådgivning

I fællesskab, hjælper vi dig hele vejen

01

Energiscreening

En screening foretages ved at der etableres et samlet overblik over hvad din virksomhed bruger sin energi på. Dette kan være belysning, varmesystemer, air-condition, div eldrevne anlæg mm.

Dansk Energirådgivning udfører deres energiscreeninger efter princippet “no cure, no pay”.

02

Ansøgning

Når ansøgningsrunden åbner, opretter du dit energispareprojekt hos Energistyrelsen og giver derefter en energirådgiver fra Dansk Energirådgivning adgang til projektet, så de kan udfylde selve ansøgningen for dig.

03

Dokumentation

Hvis dit projekt får tilsagn om tilskud, har Dansk Energirådgivnings energirådgiver op til 2 måneder til at udarbejde og indsende den nødvendige dokumentation på energibesparelsen.

04

Realisering

Når Energistyrelsen har godkent dokumentationen, har din virksomhed 2 år til at udføre energisparetiltaget.

05

Tilskudsudbetaling

Energirådgiveren fra Dansk Energirådgivning udarbejder slut-dokumentationen på energibesparelsen, når projektet er afsluttet. Efter godkendelse af dokumentationen, udbetales tilskuddet til din virksomhed.

Sådan søger du energisparetilskud

For at få økonomisk støtte til at energieffektivisere, skal du søge tilsagn om tilskud, før energispareprojektet igangsættes. Tilsagnet tildeles via Energistyrelsens ansøgningsrunder, hvor ansøgerne konkurrerer om at opnå tilskud på baggrund af støttebeløbets størrelse.

Ansøgningsrunderne til erhvervspuljen er kun åbne 2 uger ad gangen 6 gange årligt. Det er derfor vigtigt, at du får screenet for rentable energibesparelser i god tid, så du kan få forberedt den nødvendige dokumentation på energispareprojektet, til ansøgningsrunden åbner.

Har du spørgsmål?

Kontakt os og hør mere